2A COMUNES

2A COMUN MONTEVIDEO – SANTA LUCÍA (HABILES)

MontevideoReccorido
03:15EMP
04:15MARG
05:00EMP
05:45REP
06:30EMP
07:20EMP
08:25MARG
09:15REP
09:55MARG
10:55EMP
11:45REP
12:45EMP
13:45MARG
14:45EMP
15:45MARG
16:50MARG
17:10EMP
17:50REP
18:10EMP
18:50EMP
19:45MARG
20:50REP
21:30MARG
22:10EMP
22:50MARG
23:30MARG
00:15EMP
01:45EMP

 

2A COMUN SANTA LUCÍA – MONTEVIDEO (HABILES)

Santa LucíaRecorrido
03:20EMP
04:15REP
04:50MARG
05:15EMP
05:50MARG
06:10EMP
06:40REP
07:10MARG
08:10EMP
09:05REP
10:20EMP
11:20MARG
12:15EMP
13:15EMP
13:45REP
14:50EMP
15:10REP
15:45MARG
16:25MARG
17:15EMP
17:45EMP
18:15EMP
19:20EMP
19:45MARG
20:15EMP
21:15EMP
22:05REP
23:10MARG
00:00EMP
02:15EMP

 

2A COMUN MONTEVIDEO – SANTA LUCÍA (SABADOS)

MontevideoReccorido
03:15EMP
04:15MARG
05:00EMP
05:45REP
06:30EMP
07:20EMP
08:25MARG
08:50REP
09:15REP
09:50MARG
10:50EMP
11:45REP
12:15EMP
12:45MARG
13:15EMP
13:45MARG
14:45EMP
15:45MARG
16:15EMP
16:45MARG
17:15EMP
17:50REP
18:10EMP
18:50EMP
19:10EMP
19:45MARG
20:50REP
21:30MARG
22:10EMP
22:50MARG
23:30MARG
00:15EMP
01:45EMP

 

2A COMUN SANTA LUCÍA – MONTEVIDEO (SABADOS)

Santa LucíaRecorrido
03:20EMP
04:20REP
05:20EMP
05:50MARG
06:10EMP
06:40REP
07:15MARG
08:15EMP
09:10REP
10:15EMP
11:20MARG
11:45EMP
12:15EMP
13:15EMP
13:45REP
14:45EMP
15:20REP
16:15MARG
17:15REP
18:15EMP
19:05EMP
19:45MARG
20:15EMP
21:15EMP
22:15REP
23:15EMP
00:00EMP
00:50EMP
02:15EMP

 

2A COMUN MONTEVIDEO – SANTA LUCÍA (DOMINGOS)

MontevideoReccorido
03:15EMP
04:15MARG
05:00EMP
05:45REP
06:30EMP
07:20EMP
08:25MARG
09:15REP
09:55MARG
10:55EMP
11:45REP
12:45EMP
13:45MARG
14:45EMP
15:45MARG
16:50MARG
17:10EMP
17:50REP
18:10EMP
18:50EMP
19:45MARG
20:50REP
21:30MARG
22:10EMP
22:50MARG
23:30MARG
00:15EMP
01:45EMP

 

2A COMUN SANTA LUCÍA – MONTEVIDEO (DOMINGOS)

Santa LucíaRecorrido
03:20EMP
04:20REP
05:20EMP
06:10EMP
06:45REP
07:15MARG
08:15EMP
09:10REP
10:15EMP
11:20MARG
12:15EMP
13:15EMP
13:50REP
14:45EMP
15:15REP
16:15MARG
17:10REP
17:45MARG
18:20EMP
19:05EMP
19:45MARG
20:15EMP
21:15EMP
22:15REP
23:20EMP
00:00EMP
02:15EMP